70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Borç Ödeme ve Zaman Aşımı Defili Borca İtiraz Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               …….

 

DOSYA NO                     :…….

       

BORCA İTİRAZ EDEN    :…….

       

VEKİLİ                             :…….

 

KARŞI TARAF                :…….

 

KONU                             : Borca itiraz.

 

İTİRAZ NEDENLERİ     : 1-Müdürlüğünüzün ……. Esas sayılı dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılmış olan takip ile ilgili borca açıkça itiraz ediyoruz.

 

2-Müvekkilimiz tarafından bu borç aşağıda dökümü yapılan tarihlerde makbuz karşılığı kendisine ödenmiştir.

 

../../…. tarihli ve ………. TL lık makbuz

../../…. tarihli ve ………. TL lık makbuz

../../…. tarihli ve ………. TL lık makbuz

 

3-Müvekkilimizin Alacaklı olduğunu iddia eden şahsa, takip konusu senedin karşılığını ödemiş olduğundan, böyle bir borcu bulunmamaktadır.

 

4-Kaldı ki senet vade tarihinden itibaren .. yıl geçtiğinden zamanaşımına da uğramıştır. Bu yönden de yapılan takibe itiraz ediyoruz.

 

İSTEM SONUCU          : Borcun ödenmiş olması  ve  ayrıca  zamanaşımına uğramış bulunması nedeni ile borca itirazlarımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                               

                                                             BORÇLU VEKİLİ

                                                                                     …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!