70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Bölge Çalışma Müdürlüğüne Şikayet Yeni – Av. İlayda İrem POLAT

BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

  

 

ŞİKAYET EDEN              :

 

VEKİLİ                           :

 

ŞİKAYET OLUNAN         :

 

 

AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ……. ………’ın ücretleri şikayet olunan, işveren, ……….. A.Ş tarafından iş ilişkisinin son dönemlerinde sürekli olarak geç ve kısmi olarak ödenmiş; en son olarak ta Aralık 2001, Ocak ve Şubat 2002 ücretleri defalarca istenmesine rağmen ödenmemiştir.

 

Bu nedenle iş ilişkisi, emeğinin karşılığı alamaması ve etrafına sürekli borçlanmak zorunda kalması ile müvekkilim (işçi) için çekilmez hal almış ve müvekkilim tarafından iş sözleşmesi …….. Noterliği’nin ../../…. tarih ve ….. yevmiye no ile gönderilmiş olan fesih beyanı ile ve İş Yasasının 16/II uyarınca haklı nedenle feshedilmiştir. Bu bildirim şikayet olunan işverene ../../…. günü tebellüğ edilmiştir.

 

Bu fesih sonrasında müvekkilim, işsizlik sigortasından yararlanmak için 30 gün içinde Kuruma doğrudan başvurarak, yeni iş almaya hazır olduğunu bildirmiştir. Ayrıca müvekkilim işsizlik sigortasından yararlanabilmek için kanunda sayılı tüm şartlara da haizdir. Bu başvuru üzerine müvekkilimden işyerinden alması gereken “işçi çıkış bildirgesi ” de istenmiştir. Müvekkilim çalışmış olduğu ………. A.Ş.’ye bu belgeyi almak üzere gittiğinde kendisine bu belge verilmemiştir. Diğer başvurularında ise kendisine “bu belgeyi veremeyecekleri veya ancak “işçi işyerinden istifa etmiştir” şeklinde verebilecekleri” söylenmiştir.

 

İş Sözleşmesi ekte de sunduğumuz fesih beyanından anlaşılacağı üzere İş Yasası m. 16 /II hükmü uyarınca feshedilmiştir. Ancak; işsizlik sigortasından yararlanma şartlarından birinin : “İş sözleşmesinin işçi tarafından m. 13 uyarınca feshedilmemiş olması” olduğunu ve müvekkilim işçinin kendisi tarafından verilecek olan belgeye ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilen işveren; müvekkilimin işsizlik sigortasından yararlanmasını bu şekilde kasıtlı olarak  engellemektedir.  İşbu sebeplerle, kasıtlı olarak müvekkilimi maddi ve manevi zarara uğratan işveren  hakkında şikayet etme gereği doğmuştur.

 

 

İSTEM SONUCU       :…………A.Ş.’nin, “işçi çıkış belgesi”ni vermeyerek müvekkilimi kasıtlı olarak zarara uğratan ve işsizlik sigortasından yararlanamamasına sebep olan eyleminin, ortadan kaldırılması için gerekli olan bütün işlemlerin yapılmasını, saygılarımla vekaleten arz ve talep edrim. ../../….

 

 

                                                                                             ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

…….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!