Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce İlk Derece Mahkemelerince Verilen Kararlar Hangi Kanun Yoluna Tabidir?

Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce İlk Derece Mahkemelerince Verilen Kararlar Hangi Kanun Yoluna Tabidir?

Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilen kararlara karşı istinaf yasa yo­luna gidilmesi mümkün değildir. 5320 sayılı Ceza Muhakeme­si Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Ka­nun’un 8/1. maddesi uyarınca bu tür kararlare karşı temyiz yasa yoluna başvurulabilcektir. Bu kararlar kesinleşinceye kadar temyize ilişkin CMUK’un 305 ilâ 326 ncı maddeleri uygulanacaktır.

Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce hükmün aşılanmasının geri bırakılmasına karar ve­rilmesine rağmen, hükmün bölge adliye mahkemelerinin faa­liyete geçtiği 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra açıklanması halinde, hüküm ancak açıklanmakla hukuki sonuç doğuraca­ğından kanun yolu incelemesinin istinaf olduğuna karar ver­miştir.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce verilip Yargıtayın örneğin, süresinde yapılmadığı için temyiz istemini reddetmesi nedeniyle içeriği ile ilgili bir dene­tim yapmadığı dosyalarda 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra verilen hükümlerin kanun yolu incelemesinin istinaf olduğu kabul edilmiştir.

Bölge adliye mahkemelinin faaliyete geçtiği 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilen ancak süresinde temyiz edilme­yen hükme karşı 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra eski hale getirme talebi (CMK m.41) ile birlikte kanun yoluna başvu­rulması halinde ise; CMK’nın 42. maddesinin 1. fıkrasındaki, “Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükme­decek idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir, “hükmü uyarınca, süresinde kanun yoluna başvurulsay­dı, karar tarihi 20 Temmuz 2016 tarihinden önce olduğu için hüküm temyize tabi olacaktı. Bu nedenle kanun yolu temyiz olup, eski hale getirme ile birlikte temyiz istemini Yargıtay incelemelidir diye düşünüyoruz.

Benzer şekilde bölge adliye mahkemelerinin göreve baş­ladığı tarihten önce sırf görev uyuşmazlığının çözülmesi için Yargıtaya gelen dosyalarda da 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra verilen hükümlerin kanun yolu incelemesinin istinaf olduğu kabul edilmiştir.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce verilip Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen hüküm ile ilgili olarak, yargılamanın yenilenmesi sonucu 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra verilen kararın kanun yolu incelemesi­nin ise temyiz olduğuna karar vermiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat