……… ……… ………       ………’ NE   İCRA DOSYA NO    : …………

……… ……… ………       ………’ NE   İCRA DOSYA NO    : …………

T.C. ……… Dosya No : ………     [TALİMAT GÖNDERİLEN İCRA MD.BULUNDUĞU YER] İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE…

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN (ALACAKLI)        : VEKİLİ                                   …

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ               : ……… TAKİP DOSYA NO                 :…

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ               : ……… TAKİP DOSYA NO                 :…