TC. ………’ NE İCRA DOSYA NO    : ………………….. ALACAKLI              : ……………………… VEKİLİ                       : …………………………………

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ANKARA İlişikte sunulan ……………..  Vakfı Resmi Senedinin “Amaç ve Çalışma Konuları” başlıklı ……

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                           : ADRESİ                                                           : DAVALI                                                           :…

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                           : ADRESİ                                                           : DAVALI                                                           :…

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              :…………………………… ADRESİ                              :…………………………… DAVALI                              :………………………………

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            :…………………… ADRESİ                             :…………………… DAVALI                            :………………………