70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Belediye Encümen Kararının iptal Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

…….

 

 

İTİRAZ EDEN       :…….

 

VEKİLİ                  :…….

 

KARŞI TARAF     : ……. Belediyesi Başkanlığı

 

KONU              : ……. Belediyesi Encümeninin  ……. tarih ve ……. sayılı encümen kararının iptaline karar verilmesi talebidir

 

AÇIKLAMALAR   : 1-Müvekkilim şirkete,            ……. Belediyesi encümeni tarafından yukarıda tarihi ve numarası belirtilen idari para cezası verilmiş bulunmaktadır. Belediye Encümeni tarafından müvekkilim firmaya verilen idari para cezasının mesnedi,şirkete ait araçtan yola beton döküldüğü ve çevreyi kirlettiği olarak belirtilmiştir. Ancak,bu gerekçeler yerinde değildir. Çünkü;

 

a-Encümen yazısı içeriğinden de anlaşılacağı üzere,firmaya ait araçlar,deprem nedeni ile yapımı süren prefabrike evlerin temel betonu için hazır beton taşımaktadır. Evlerin yapıldığı alanda müvekkilimin ekteki sözleşme gereği , hazır beton verdiği …. İnşaat firması 500 konut, …… İnşaat 1000 konut, ….. firması ise 800 konut yapmaktadır. Yapılan konut sayısı yaklaşık 2300 adet olup, ../../…. tarihinde bitmesi gerektiğinden, bu firmalar tüm hızları ile işi yetiştirmeye çalışmaktadır. Kocaeli vilayeti sınırları içinde hazır beton dışında beton kullanılması yasak olup,bu nedenle tüm firmalar hazır beton almaktadır. Bu nedenle de tüm firmalara ait beton kamyonları,bu alana ulaşmak için tek yol olan ve halkın da kullandığı yolu kullanma mecburiyetinde kalarak yapım alanına gitmektedir. Çok ağır olan bu araçlar trafiği bu nedenle engellemektedir. Belediyenin asıl sıkıntısı bu durumdan kaynaklanmaktadır. Ancak,bu durum geçici ve doğal afet nedeni ile kaçınılmaz bir durumdur.

 

b-Hazır beton araçlarının beton döküm kapağını özel olarak açmadıkça yola beton dökülmesi teknik olarak mümkün değildir. Kapak da ancak,inşaat mahallinde açılmaktadır. Müvekkilim firma bu nedenlerle yola beton dökmemiştir ve bu konuda firmanın imzası bulunan bir tutanak da bu nedenle bulunmamaktadır.

 

c-Bu yolu kullanan tek hazır beton firması bizim firmamız olmadığı gibi, başka hazır beton firmaları, kum, çakıl, kereste, hazır yapı elamanları gibi inşaat malzemelerini taşıyan tüm firmalar tek yol olan bu yolu kullanmaktadır. Bu nedenle sadece bize ceza verilmesi olayın bir an için  doğru olduğunu kabul etsek bile , hakkaniyete aykırıdır

 

d-Belirlenen temizlik bedeli fahiş olup,neyin ölçü alınarak bu bedelin tesbit edildiği açık değildir. Ne miktar beton yola dökülmüş ve ne gibi yöntemlerle ve ne bedellerle temizlik yapılmıştır. Bütün bunlar belli olmadığından bu konu yargılamayı gerektirmektedir.

 

 

 

Bu beyanlarımızdan da anlaşılacağı üzere, Belediye Başkanlığının bu durumda yapması gereken Kocaeli Hukuk Mahkemelerinde tespit yaptırma ve bu tespit sonucunda hukuk mahkemesine başvurarak alacak davası açmak olmalıydı.

 

2-Ekte örneğini sunmuş bulunduğumuz Şevki Pazarcı(Belediye Encümeninin Görevleri ve Yetkileri adlı kitabı 1994 baskı sayfa :211 ) tarafından yazılan ilmi açıklamadan da anlaşılacağı üzere,belediye encümenleri zarar ödetilmesi konusunda karar alamayacakları gibi,bu gibi tazminata adli mahkemeler karar verebilir,şeklinde görüş belirtmektedir. Buna ilişkin açıklamayı ekte sunuyoruz.

 

 

EKİ: Sözleşme,Encümen kararı ve ilmi açıklama

 

 

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

                                                                                                            …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!