Basın ve Medya Hukuku yayına yapılırken kitle iletişim araçları kullanılırken belirli kurallar içerisinde bu işin yürütülmesine verilen addır. Yani medya kavramı ile bağlantılı olan; kitle iletişim veya haberleşme alanı ve bu alan ile ilgili bütün sektörleri kapsamaktadır. Medya hukukunun alanı; interdisiplinerdir. Bu şu anlama gelmektedir: medya hukuku kapsamına; medya şirketlerinin idaresi ve bu yol ile yapılan suçlar, haber özgürlüğü girdiği için kamu hukuku kuralları yer almaktadır. Medyaya özgü sözleşme ilişkileri, bu alandaki eylemler sebebi ile oluşan tazmin sorumluluğu ve bu gibi özel hukuk kapsamına giren kurallar da yer almaktadır.

Görsel ve İşitsel Medya Hukuku Sorumluluğu

Türkiye Cumhuriyetinde 3984 sayılı kanunda radyo ve televizyon ile ilgili bilgiler düzenlenmiştir. Bu kanunun ayrıntılarında radyo ve televizyon kurumlarının uymak zorunda olduğu yayın ilkeleri, bu ilkelere bağlı olarak yayın yapılıp yapılmayacağı ve bunun denetimini yapacak olan RÜTÜK, bunun yapı ve işleyişi, bu kurumlarının kurulma şartı ve yapıları, radyo ve televizyon kuruluşları için yayın, frekans bandı hazırlanması, yayınlanacak olan reklamların kuralları, yapılacak olan yayınları düzeltilmesi, seçim zamanlarında yayınlar için uygulanan özel kurallar ve tüm bu kurallara uyma yaptırımları düzenlenmiştir.

Tüm kanallar bu kurallara bağlı kalmak ile yükümlüdür. Buna TRT’ nin radyo ve televizyonları da dahildir. Zaten TRT 2954. Radyo ve televizyon kanunu kapsamında yapısı ve işleyişi düzenlenmiştir. Sayılan bu kanunların uygulamaya konulabilmesi bakımından birçok yönetmelik çıkarılmıştır. Bu kurallar medya hukuku kapsamında özel nitelik taşır iken; diğer hukuk kuralları açısından genel olmaktadır.

Yazılı Medya Kuralları

Yazılı medya kuralları ise 5187. Basın Kanunu bendinde düzenlenmiştir. Bu kanun içeriğinde ise şunlar yer almaktadır: Basının özgür olması, yayın akışında olması gereken zorunlu içerikler, yayın beyannamesine ile ilgili kurallar, yayınlardan sorumlu olacak kişiler, basın yolu ile yapılan suçlarda usul kuralları yer almaktadır. Saymış olduğumuz bu kurallar medya hukuku bakımından özel nitelik taşımaktadır. Bunun yanı sıra hem görsel – işitsel medya hem de yazılı medya için gerektiği takdirde; ceza hukuku, medeni hukuk, idare hukuku ve borçlar hukuk kuralları da uygulanabilir.