…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

DAVACI                         :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

DAVALI                          :…….

 

KONU                            : Kat Malikleri Kurulunun Onayını Almadan Bağımsız Bölümde Değişiklik Yapan Davalının Davranışının Önlenmesi ve Eski Hale Dönüştürülmesi Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ……. adresinde bulunan ve ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. pafta, ……. ada, ……. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan …. nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda … nolu bağımsız bölümün malikidir.

 

Davalı diğer Kat malikleri Kurulunun onayını almadan anagayrimenkulün dış görünümünü bozacak şekilde değişikli yaparak balkon demirlerini ve balkon iç boyalarını farklı bir renge boyamıştır.

 

Kat Malikleri Kurulunun Onayı alınmadan yapılan bu davranış diğer kat maliklerinin hakkına bir tecavüz olduğundan iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                      : Tapu Kaydı, Karar Defteri, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

 

İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle davalının yapmış olduğu tecavüzün önlenmesine, durumun eski hale getirilmesi için davalıya uyarı yapılmasına,   yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

 

                                                                                                              DAVACI  VEKİLİ

                                                                                                                        …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!