Ayrılık Süresinin Bitmesi Sebebiyle Boşanma Kararı Verilmesi Dava Dilekçesi

Ayrılık Süresinin Bitmesi Sebebiyle Boşanma Kararı Verilmesi Dava Dilekçesi

….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : Ayrılık süresinin bitmesi sebebiyle boşanma kararı verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı ile müvekkil …/…/…. tarihinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtları, …ili, …ilçesi, … mahallesi, … cilt no, … aile no, … sıra nodadır. Evliliklerinden … ve … isimli …. Çocukları olmuştur. Taraflar …/…/…. tarihinde …. Aile Mahkemesi’nde ayrılık kararı verilmesi talebiyle dava açmışlar, bu dava neticesinde mahkeme tarafların 1 yıl ayrılığına karar vermiştir.

2- Bu süre geçmiş olmasına rağmen taraflar bir araya gelmemişler, evlilik birliği eski haline gelememiştir.

3- Artık bir arada yaşamaları mümkün olmayan tarafların boşanmaları için işbu davanın açılması gereği doğmuştur..

HUKUKİ DELİLLER    :   Nüfus kaydı, ayrılığa ilişkin mahkeme ilamı, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER     : 4721 sayılı Kanunun 172.  Maddesi ile ilgili tüm yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile talep ederim.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat