Avukatlık ücret alacağının temlikine ilişkin Yargıtay kararı

Avukatlık ücret alacağının temlikine ilişkin Yargıtay kararı

Davacı, avukat olan eşi davalının kendisine tarihsiz temlik belgesi vererek, müvekkili Hüsrev’den alacağı vekalet ücretini temlik ettiğini, fakat dava dışı Hüsrev’den aldığı vekalet ücretini kendisine ödemediğini belirterek, itirazın iptali talepli bu davayı açmıştır.

Tarihsiz “Temlik Beyanı” başlıklı belge incelendiğinde, davalının müvekkili Hücrev’den alacağı vekalet ücretinin tamamını, davacıya temlik ettiği anlaşılmaktadır.

Temlik edilen bu alacağın içerisinde, Mahkemenin kabulünde olan Hüsrev’in açtığı Ankara 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/517 Esas sayılı dava-sında karşı taraftan alınması gereken vekalet ücreti mevcut olduğu gibi, Hüsrev ile davalı arasında yapılan tarihsiz ücret sözleşmesi kapsamında bulunan vekalet ücreti de, bu alacağı dahildir.

Mahkemece, dava dışı müvekkil ile davalı arasındaki ücret sözleşmesine dayanarak davalının alabileceği vekalet ücreti saptanmalı ve bu miktarın da temlik kapsamında olduğu kabul edilerek, sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

Yazılı şekilde davanın kısmen kabulü, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 29.11.2010, 2010/5828 – 2010/15770)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat