Avukatlık sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yemin delili ile ilgili Yargıtay kararları

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yemin delili ile ilgili Yargıtay kararları

Dava, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki kısmi itirazın iptali isteğine ilişkindir. Davalı, davayı almadan önce davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığını savunmuş, bu savunmasını dosya kapsamındaki delillerle ispatlayamamıştır. Ne var ki, davalı, delil listesinde yemin deliline de dayanmıştır. Öyle olunca mahkemece davalıya davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığı yönündeki savunmasını ispat açısından davacıya yemin teklif etme hakkı olduğu hatırlatılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. (Y. 13. HD. 24.10.2013, 2013/18849 – 2013/26000)

Davacı avukat davalı tarafından haksız olarak azledildiğinden bahis ile vekalet ücret alacağı ve yaptığı masrafların tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı, azlin haklı olduğunu, davalıya 7.000,00 Tl ücret ödediğini savunmuş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı ibraz ettiği delillerle ödeme iddiasını kanıtlayamamıştır. Ne var ki, davalının delil listesinde “Yemin” delili demekle yemin deliline dayandığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece davalıya yemin delili hatırlatılıp karşı tarafa yemin teklif etme hakkını kullanıp kullanmayacağı sorularak hâsıl olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. (Y. 13. HD. 7.10.2013,2013/20191 -2013/24512)

Davacı, eldeki davada davalı avukatın tahsil ettiği alacağını kendisine ödemediğini iddia etmiş; davalı ise ödediğini savunmuştur. Davalı ibraz ettiği delillerle ödeme iddiasını kanıtlay amam ıştır. Ne var ki, davalının delil listesinde “Yemin” delili demekle yemin deliline dayandığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece davalıya yemin delili hatırlatılarak hâsıl olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. (Y. 13. HD. 12.2.2013, 2012/7828 – 2013/3178)

Dava, avukatlık ücret sözleşmesine dayalı vekalet ücreti alacağının tahsili talebine ilişkin olup, davacı vekalet ücretinin ödenmediğini ileri sürerek tahsilini talep etmiş, davalı ise dava konusu alacağı davacıya ödediğini savunmuştur. Davalı bu savunmasını yasal delillerle ispat edememişse de, cevap dilekçesinde açıkça “yemin” deliline de dayanmış olduğundan, bu savunması konusunda davacıya yemin yöneltmeye hakkı bulunduğu hatırlatılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. (Y. 13. HD. 3.5.2011, 2011/1779 – 2011/7058)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat