Avukatlarca serbest meslek makbuzu nasıl doldurulmalıdır?

Avukatlarca serbest meslek makbuzu nasıl doldurulmalıdır?

Serbest meslek makbuzunda bulunması gereken hususlar, Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

Serbest meslek makbuzlarına:

1. Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;

2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi;

3. Alınan paranın miktarı;

4. Paranın alındığı tarih yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

Serbest meslek makbuzu üzerinde karalama yapmaktan mümkün olduğunca imtina etmelisiniz.

Makbuzlar, tarih sırasına göre kesilmelidir. Sıra numarası ve tarihlere dikkat edilmeli, hatalı doldurulan makbuz, koçana zımbalanarak üzerine iptal yazılmalıdır.

Serbest meslek makbuzu doldururken, dört ihtimal bulunmaktadır. bunlar;

1-KDV ve Stopaj dahil

2-KDV ve Stopaj hariç

3-KDV dahil Stopaj hariç

4-KDV hariç Stopaj dahildir.

Her bir durum için örnek gösterecek olursak;

KDV ve Stopaj dahil 1.000,00 TL için kesilecek makbuz örneği

Müvekkil Vergi Mükellefiyse

Müvekkil Vergi Mükellefi Değilse
Brüt (KDV Hariç)

847,46 TL

(1.000,00 / 1,18)

847,46 TL
Stopaj (%20)

169,49 TL

Yok
Net Ücret

677,97 TL

847,46 TL
KDV (%18)

152,54 TL

152,54 TL
Toplam Tahsil Edilen

830,51 TL

1.000,00 TL

Öncelikle 1.000,00 TL’den %18 KDV çıkarılacaktır. Bu işlem için rakamı, 1,18 e bölmemiz gerekir. Böylelikle KDV hariç brüt tutar bulunur.

KDV hariç brüt tutarın %20 si bize stopaj olarak yazılması gereken rakamı verecektir. Makbuz düzenlenen kişi vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişiyse, stopaj tevkifatı yapılacakken, vergi mükellefi değilse, bu tevkifat yapılmayacaktır.

KDV hariç brüt ücretten, stopaj düşüldüğünde, net ücret ortaya çıkacaktır.

Brüt ücretin %18’i üzerinden KDV hesaplanacak ve net ücrete eklendiğinde, toplam tahsil edilmesi gereken tutar çıkacaktır.

Özetle, KDV ve stopaj dahil 1.000,00 TL için kesilecek serbest meslek makbuzunda, eğer stopaj tevkifatı varsa, avukatın eline geçecek olan 830,51 TL, yoksa 1.000,00 TL olacak, bu tutarın, (gelir vergisi hariç) 152,55 TL’si KDV olarak devlete ödenecektir. Ancak o ay için yapılan ofis giderlerine ilişkin KDV ödemeleri, ibraz edilmek şartıyla, ödenecek bu KDV’den mahsup edilebilir.

———————————————-

KDV ve Stopaj hariç 1.000,00 TL için kesilecek makbuz örneği

Müvekkil Vergi Mükellefiyse

Müvekkil Vergi Mükellefi Değilse
Brüt (KDV Hariç)

1.250,00 TL

1.000,00
Stopaj (%20)

250,00 TL

Yok
Net Ücret

1.000,00 TL

1.000,00 TL
KDV (%18)

225,00 TL

180,00 TL
Toplam Tahsil Edilen

1.225,00 TL

1.180,00 TL

KDV ve Stopaj hariç 1.000,00 TL, net ücretin 1.000,00 TL olduğu anlamına geleceğinden, net ücret kısmına 1.000,00 TL öncelikle yazılır.

Net ücretin 0,80 e bölünmesiyle KDV hariç brüt ücret bulunur.

KDV hariç brüt ücretin %18’i , bize %18 KDV’yi verecektir.

Net ücret ile KDV’nin toplanması suretiyle de, KDV ve Stopaj hariç hesaplamalarda, müvekkilden tahsil edilecek tutar bulunacaktır.

———————-

KDV dahil, stopaj hariç 1.000,00 TL için hesaplama;

Müvekkil Vergi Mükellefiyse

Müvekkil Vergi Mükellefi Değilse
Brüt (KDV Hariç)

1.020,41 TL

(1.000,00 / 0,98)

847,46 TL
Stopaj (%20)

204,08 TL

Yok
Net Ücret

816,33 TL

847,46 TL
KDV (%18)

183,67 TL

152.54 TL
Toplam Tahsil Edilen

1.000,00 TL

1.000,00 TL

KDV dahil, stopaj hariç durumlarda, Toplam tahsil edilen tutara ilk olarak 1.000,00 TL yazılır

Müvekkil vergi mükellefiyse, toplam tahsil edilen tutarın 0,98’e bölünmesiyle KDV hariç brüt ücret bulunur.

Bu tutarın %20 si hesaplanır ve %20 stopaj hanesine yazılır.

KDV hariç brüt ücretten stopaj düşülerek net ücret bulunur ve net ücret hanesine yazılır.

KDV hariç brüt ücretin %18’i hesaplanır ve KDV hanesine yazılır.

Vergi mükellefi olmayan müvekkiller için ise, toplam tahsil edilen tutar yine 1.000,00 TL olarak yazılır.

Stopaj hanesi boş bırakılır veya çizilir.

1.000,00 TL 1,18’e bölünür ve KDV hariç brüt ücret bulunur. Bu tutarı vergi mükellefi olmayan müvekkiller için net tutar hanesine yazılacak rakamdır.

Toplam tahsilattan, (Yani örnekte 1.000,00 TL’den) KDV hariç brüt tutar çıkarıldığında, KDV bulunacaktır. Aynı şekilde KDV hariç brüt tutarın 1,18’e bölünmesiyle de aynı sonuca varılabilir.

————————

Son olarak, KDV hariç, stopaj dahil 1.000,00 TL’nin hesaplamada;

Müvekkil Vergi Mükellefiyse

Müvekkil Vergi Mükellefi Değilse
Brüt (KDV Hariç)

1.000,00 TL

1.000,00 TL
Stopaj (%20)

200,00 TL

Yok
Net Ücret

800,00 TL

1.000,00 TL
KDV (%18)

180,00 TL

180,00 TL
Toplam Tahsil Edilen

980,00 TL

1.180,00 TL

Stopaj dahil olduğundan, KDV hariç brüt tutara 1.000,00 TL yazılacak,
Müvekkil vergi mükellefiyse, bu tutarın %20’si hesaplanıp stopaj hanesine yazılacak,

KDV hariç brüt ücretten, stopaj düşülerek bulunacak rakam, net ücret hanesine yazılacak,

KDV hariç brüt ücret üzerinden %18 KDV hesaplanacak ve KDV hanesine yazılacak,

Net ücret ve KDV toplanarak toplam tahsil edilecek tutar bulunacaktır.

Barolar birliğinin hesaplama araçlarına buradan ulaşabilirsiniz

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat