ÖRNEK 35

 

 

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPILMASINA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

 

                        AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

                                               AVRUPA KONSEYİ

 

 

TARAFLAR

 

  I.     BAŞVURAN

           

 1. (Başvuran ve varsa temsilcisi hakkında aşağıdaki bilgileri veriniz)
 2.  Soyadı                                                2.  Adı

 

 1. Uyruğu                                                 4. Mesleği

 

 1. Doğum Tarihi ve Yeri            

 

Sürekli Adresi

 

 1. Şimdiki Adresi                                   7. Telefon

 

 1. Varsa

 

Temsilcinin Soyadı ve Adı (2)

 

 1.  Temsilcinin mesleği

 

 1. Temsilcinin adresi
 1. Telefon

 

 

                      B.    YÜKSEK AKİT TARAF

 

 1. Aleyhine başvuru yapılan devletin adını yazınız

 

    II.     OLAYLARIN AÇIKLANMASI

 

 1. Şikayete neden olan olaylar hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verilmelidir. Olaylar

Oluş sırasına göre ve doğru tarihleriyle belirtmelidir. Şikayet farklı bir çok olaya

ilişkinse (çeşitli davalar gibi), her olay ayrı ayrı belirtilmelidir.

 

 

 

     III.     SÖZLEŞMENİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN BİLGİLER

                VE ÖNEMLİ GEREKÇELİR

 

 1. Formun bu bölümündü, ihlaline ilişkin şikayetlerini, sözleşmenin hangi
 • maddelerine dayandığı ve II’nci Bölümde belirtilen olayların neden
 • sözleşmenin bu maddelerine aykırı olduğunu açıklanmalıdır.

 

     IV.    SÖZLEŞMENİN 26’NCI MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

 1. Kesin karar (tarihi, mahkeme veya idari bir makam ve kararın niteliği)
 1. Diğer kararlar (sırasıyla, veriliş tarihi, her bir kararın ait olduğu mahkeme-

ye veya makam ve niteliği)

 

 1. Kullanmadığınız başka bir başvuru yolu var mı? Varsa, neden o yola da

başvurmadığı açıklanmalıdır.

 

 

V.     BAŞVURUNUN KONUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

 • Burada kısaca, Komisyona başvurmakla ne elde etmek istendiği açıklanma-
 • lıdır.

 

   VI.     DİĞER MİLLETLERARASI YARGI YOLLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

 • Yukarıdaki şikayetlerinizi diğer bir milletlerarası soruşturma veya uyuşmazlık-
 • ların çözümü organına sunulduğu ayrıntılı olarak konu açıklanmalıdır.

 

 • BELGELERİN LİSTESİ
 1. a) ……………………………………………………………………………………………………………
 2. b) ……………………………………………………………………………………………………………
 3. c) ……………………………………………………………………………………………………………

 

VIII.             TERCİH EDİLEN LİSAN HAKKINDA AÇIKLAMA

 

 1. Komisyon kararının, İngilizce/Fransızca dilinde verilmesini tercih ederim.

 

IX.                 BEYAN ve İMZA

 

 1. Başvuruda verdiğim bilgilerin bildiğim ve inandığım kadarıyla doğru

olduğunu ve Komisyon müzakerelerinin gizliliğine saygı gösterdiğimi

beyan ederim.

 

 1. İsmimin açıklanmasını: istiyorum/istemiyorum.

 

Yer                                   Tarih

 

     

                           Başvuran veya temsilcilerin imzası

 

 

BAŞVURU ADRESİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!