70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Av. İlayda İrem Polat – Av. İlayda İrem POLAT

TC. ………’ NE İCRA DOSYA NO    : ………………….. ALACAKLI              : ……………………… VEKİLİ                       : ……………………………… BORÇLU                  : ……………………………. BORÇLU ADRESİ :……………………………………..   KONU                                    : Haciz Talebi  Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile haczedilecek taşınır malların muhafaza altına alınmasına karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim.. Alacaklı Vekili  

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ANKARA İlişikte sunulan ……………..  Vakfı Resmi Senedinin “Amaç ve Çalışma Konuları” başlıklı … maddesinde belirtildiği üzere, Vakfımız …….. amacıyla çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalarımızın daha olumlu sonuçlar verebilmesi için uluslararası alanda sağlanan bilgi birikimi ve deneyimlerden de faydalanılması zarureti doğmuştur. Arz ettiğimiz bu nedenle merkezi ……………………………. ‘de bulunan ……….. Vakfı ile 19 Mart 1982 tarih…

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                           : ADRESİ                                                           : DAVALI                                                           : ADRESİ                                                           : KONUSU                         : Ayda………………… — TL Yoksulluk Nafakası talebimdir. İZAHI                                                        :   Davalı tarihinde boşandığım eski eşimdir. Ekte sunduğum “Boşanma İlanı“nda da görüldüğü gibi, boşanmada hiçbir kusurum yoktur. Boşandıktan sonra çalışamaz hale düştüm. Uzun zamandan beri başkalarına muhtaç bir…

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                           : ADRESİ                                                           : DAVALI                                                           : ADRESİ                                                           : KONUSU                         : Ayda………………… — TL Yoksulluk Nafakası talebimdir. İZAHI                                                        :   Davalı tarihinde boşandığım eski eşimdir. Ekte sunduğum “Boşanma İlanı“nda da görüldüğü gibi, boşanmada hiçbir kusurum yoktur. Boşandıktan sonra çalışamaz hale düştüm. Uzun zamandan beri başkalarına muhtaç bir…

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!