70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Arsa Payının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

Arsa Payının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                         :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

DAVALI                          :…….

 

KONU                            : Arsa Payının Düzeltilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ……. adresinde bulunan ve ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. pafta, ……. ada, ……. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan …. nolu bağımsız bölümün malikidir.

Müvekkilimin maliki olduğu bağımsız bölümün arsa payı yanlış olarak hesaplanmış ve tapuya da bu şekilde tescil edilmiştir. Bu yanlışlık diğer bağımsız bölümlerin arsa payları içinde geçerlidir.

Müvekkilimin ve diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarının yanlış hesaplanmış olması ortak giderlerin ödenmesi konusunda sorunlara yol açmaktadır.

Bu sorunların giderilmesi  için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

  1. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                      : Tapu Kaydı, Yönetim Planı

İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

                                                                                                 DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                  …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!