70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Alacağın İflas Masasına Kaydı – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                :…….

 

VEKİLİ                   :…….

 

DAVALI                 :…….

 

KONU                    : Alacağın İflas Masasına Kaydedilmesi İstemimizdir.

 

AÇIKLAMALAR :1-Davalının müvekkilimize borcu bulunmaktadır. Davalı hakkında müvekkilimiz adına …….’ nün ……. Esas nosu ile ……. tarihinde yaptığımız ……. bedelli takip borçlunun da itiraz etmemesi nedeni ile kesinleşmiştir.

 

2-Yukarıda esas numarası ve müdürlüğü bildirilen ve kesinleşen alacağımıza davalı anlamsızca itiraz ederek red etmiştir. Davalının mesnetsiz itirazını kabul etmiyoruz. Alacağımızın İflas masasına kaydını istiyoruz.

 

YASAL NEDENLER : TTK., İİK., HUMK. Ve İlgili Yasa maddeleri.

 

KANITLAR               : Senet Aslı, İflas Masası Kayıtları,

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin alacağının iflas masasına kaydına karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                           …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!