Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : Akıl hastalığı sebebiyle boşanma istemi hk.

AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı eş B… ile müvekkil ….. tarihinde evlenmişlerdir. Evlilikleri halen devam etmektedir. Bu evliliklerinden çocukları olmamıştır.

2- Davalı eş akıl hastasıdır. Hastalığının geçmesi olanağı da olmadığı …….Devlet Hastanesi sağlık kurulunun ……gün ve …….sayılı raporuyla tespit olunmuştur.

3- Aile birliğinde ortak hayatları çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle de işbu davanın açılması gerekmiştir.

         4- Artık karı koca olarak evlilik birliğinin devamı mümkün değildir.

5- Müvekkilin Nafaka ve tazminat talebi de bulunmamaktadır.

HUKUKİ DELİLLER    :   Nüfus ve evlilik kayıtları, Tanıklar, Hastane sağlık kurulu raporu, Mali ve sosyal durum araştırması ile sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER     : 4721 sayılı Kanunun 165. Maddesi ile ilgili tüm yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                 : Delillerin toplanarak davalı eş B…’nin akıl hastalığı nedeniyle TMK’nın 165’inci maddesi uyarınca boşanmalarına, masrafların davalıdan alınmasına karar verilmesini saygı ile talep ederim.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat