70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Ağır Ceza mahkemesinde esas hakkında son savunma dilekçesi örneği. – Av. İlayda İrem POLAT

 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
SALİHLİ


Dosya No:2008/ .. E.

KONU………….:Esas hakkındaki son savunmalarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz davada,müvekkil sanık …….,uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanmaktadır.


DAVA KONUSU OLAY

…….. tarihinde , E 96 karayolu üzerinde …. İlçe Em.Md’ne bağlı trafik polisleri X ve Y,yol kontrölü yaptıkları sırada …


İDDİA

İddia Makamı tarafından,başka bir soruşturma dosyasındaki şüphelinin beyanlarına dayanarak diğer sanıkların yanı sıra müvekkil sanık hakkında da,uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

İddia Makamı,müvekkil sanık hakkında trafik polisi Xnın kısmen teşhisine ve tanık İ.O.’un tahmine dayalı beyanına itibar ederek müvekkil sanığın müsnet suçu işlediği iddiasında bulunmuştur.


SANIK SAVUNMASI

Sanık müvekkil,tüm aşamalarda müsnet suçu işlemediğini …

DELİLLER

Tutanaklar,tanık anlatımı ve bilirkişi raporu…


TANIK ANLATIMLARI

Tanık İ.O., … diye beyanda bulunmuştur.


TANIK İ.O.’UN BEYANLARI KARŞISINDAKİ BEYANLARIMIZ

Tanık İ.O.’un değişik tarihlerde ve tüm aşamalarda verdiği tanık ifadesinde ….

TANIK X ;

……… tarihli savcılık ifadesinde; ”….” demiştir,

……. tarihli savcılık ifadesinde;”…” diye beyanda bulunmuştur.

……. tarihli celsede alınan tanık ifadesinde;”…”diye beyanda bulunmuştur.


TANIK X’IN BEYANLARINA KARŞI BEYANLARIMIZ;

Bu tanık,sanık müvekkil hakkında …


TEŞHİS TUTANAĞI

…… tarihli teşhis tutanağı…

İDDİA MAKAMININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI

İddia Makamı esas hakkındaki mütalaasında,sanık müvekkilin TCK 188/3,53/1,54/1,58/6 ve 63.maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini talep ve mütalaa etmiştir.
Oysa…


ESAS HAKKINDAKİ SON SAVUNMA

Müvekkil sanık aleyhine iki husus vardır;
1- …
2-….

Bu iki husus dışında müvekkil sanık aleyhine dosyada tek bir delil bulunmamaktadır.

…..

İddia Makamı,madem bu iki tahmin ve benzetmeyi yeterli buluyor,o zaman sormak isteriz;

….

Eksik soruşturmayla ve tahmine dayalı beyanlarla müvekkil sanık hakkında ağır bir suçtan dolayı cezalandırılması için kamu davası açılması Ceza Hukuku’nun hangi ilkesine uymaktadır?..

….

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu geçmişte işlemesi,bugün hakkında aynı suçtan başka davaların bulunması,işbu davadaki suçu da müvekkilin işlediğine delalet etmez..Ceza Hukuku’nda kesin ve inandırıcı delil olmadan,varsayıma dayalı mahkumiyet kararı verilemeyeceğine dair bir çok Yargıtay içtihatı bulunmaktadır.

SONUÇ VE İSTEK


Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı,sanık müvekkilin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./../2008

SANIK MÜDAFİİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!