Açık Cezaevine Ayrılma Şartları Nelerdir? Kimler Açık Cezaevine Ayrılabilir?

Açık Cezaevine Ayrılma Şartları Nelerdir? Kimler Açık Cezaevine Ayrılabilir?

Açık Cezaevine Ayrılma Şartları Hakkında Ayrıntılı Hukuki İnceleme

Uygulamada birçok sorunla karşılaşılması sebebiyle bu makalemizde Açık Cezaevi Yönetmeliğinde belirtilen hususlara değineceğiz. İnfaz Kanunu ve sıkça yapılan kanun değişiklikleri sebebiyle sürelerde birçok değişiklik olsa da bu yazımızda kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma şartlarına ayrıntılı olarak değineceğiz.

Açık Cezaevine Ayrılma Nedir?

Kısa süreli ceza alan suçluların toplumdan çok fazla kopmadan cezasını çekmesinin düşünüldüğü bir sistem ihtiyacı kapalı cezaevi şartlarının zorluğu, basit suçlardan ceza alan kişilerin kapalı cezaevlerinde suç makinasına dönüşmesinin engellenmesi gibi birçok farklı amaçla duyulan ihtiyaç doğrultusunda açık cezaevi infaz kurumları oluşturulmuştur. Yönetmelikte belirtildiği şekliyle açık cezaevi “Hükümlülerin iyileştirilmesi kapsamında çalıştırılmasına ve meslek edindirilmesine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimindeki erkek, kadın ve genç hükümlülere yönelik ceza infaz kurumları” olarak tanımlanmıştır.

Açık Cezaevine ayrılma ise ceza alan suçluların işledikleri suçla orantılı olarak direk açık cezaevine veya belirli süre kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmesini ifade etmektedir.

Hangi Suçlular Açık Cezaevine Gidebilir?

Altta anlattığımız şekliyle açık cezaevine hiçbir şekilde gidemeyecek olanlar hariç tüm hükümlüler açık cezaevine gidebilir. Bunun için cezanın ağırlığına göre yine aşağıda ayrıntılı olarak anlattığımız üzere doğrudan açık cezaevine gidebilecek hükümlüler veya cezasının belirli bir bölümünü kapalı da geçirdikten sonra açık cezaevine gidebilecek hükümlüler ayrımı vardır.

Doğrudan Açık Cezaevine Gidilebilir Mi? Şartları Nelerdir?

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği madde 5 uyarınca belirtilen şartlar mevcutsa direk açık cezaevi kurumunda cezalar infaz edilebilir. Bunun için gerekli şartlar ise;
Öncelikle işlenen suçların terör suçları, örgütlü suçlar ve cinsel suçlar olmaması gerekmektedir. Açık cezaevine bu tür suçlular direk gidemezler.
Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, Adlî para cezası hapis cezasına çevrilenler, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar cezalarını direk açık cezaevinde geçirebilirler.
İlgili Yönetmelik Maddesi

Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlüler

MADDE 5 – (1) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;
a) Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,
b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,
c) Adlî para cezası hapis cezasına çevrilenlerin,
ç) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların,
cezaları doğrudan açık kurumlarda yerine getirilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat