2829 Sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Ve Aylık Bağlanması

2829 Sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Ve Aylık Bağlanması

2829 sayılı Kanuna göre,

Sosyal güvenlik kuramlarından herhangi birine tabi hizmetten ayrılanların başka bir göreve girmeleri nedeniyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunun değişmesi halinde; ayrıldığı kuruma tabi hizmetleri hakkında tahsis işlemi yapılmayacak, hizmetler ilgililerin isteklerine bakılmaksızın otomatik olarak birleştirilecektir.

Tabi oldukları sosyal güvenlik kuramlarından emeklilik keseneklerini, sigorta primlerini veya toptan ödemelerini almış olalar veya bu hizmetleri zamanaşımına uğrayanlardan daha sonra başka bir sosyal güvenlik kurumuyla ilgilenmeyi gerektirecek başka işlere geçmiş olup, halen bu işlerde çalışanların bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca hizmet ihyası yaptırarak bu hizmetlerini son defa çalıştıkları hizmetlerle birleştirmeleri mümkündür.

 • Yıl 360 gün, bir ay 30 gün olarak değerlendirilecektir.
 • Aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun tespitinde; iştirakçi veya sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru son 7 yıllık fiili hizmet süresi esas alınacak,
 • Son 7 yıl içerisinde iki sosyal güvenlik kurumuna ait hizmet bulunması halinde,
 • 3 yıl 6 aydan fazla hizmeti bulunan kurumca,
 • Son 7 yıl içerisinde üç sosyal güvenlik kurumuna ait hizmet bulunması halinde,

hizmet süresi fazla olan kuramca,

 • İki veya üç kurumun hizmet sürelerinin eşit olması halinde,

son tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşunca,

aylık bağlanarak ödenecektir.

2829 sayılı Kanunun 8. Maddesine göre aylığın 5434 sayılı Ka­nuna göre bağlanacağının tespit edilmesi halinde, 5434 sayılı Kanu­nunda belirtilen yaş ve hizmet şartları bir arada aranacaktır.

İstisna olarak;

 • Malulen emeklilik
 • Ölüm nedeniyle dul yetim aylığı bağlanması,
 • 5434 sayılı Kanuna göre yaş haddinden re’sen emeklilik,
 • Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme,
 • Bağlı olunan sosyal güvenlik kurumunun bir kanunla değişti­rilmesi

hallerinde hizmetler birleştirilecek ancak; son çalışılan kuramca ve o kurum mevzuatına göre aylık bağlanacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat