Day

Temmuz 29, 2019
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

İş hukukunda sözleşme yapma özgürlüğünün sınırları nelerdir?

İş hukukunda sözleşme yapma özgürlüğünün sınırları nelerdir? Bir kişi, kural olarak, herhangi bir sözleşme yapmaya veya belirli bir kişi ile sözleşme yapmaya zorlanamaz. Ancak sözleşme yapma özgürlüğü, sosyal düşüncelerle İş Kanununda türlü biçimlerde sınırlandırılmış ve bazı durumlar için “sözleşme yapma zorunluluğu” getirilmiştir. Ayrıca Kanunda, sözleşme yapma özgürlüğünün kötüye kullanılmasını önleyen hükümler de konulmuştur. 1) İşten...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

İşyeri devrinin işçilik alacakları bakımından esasları ve sonuçları

İşyeri devrinin işçilik alacakları bakımından esasları ve sonuçları İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6 nci maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

İşyeri devri ile ilgili Yargıtay kararları

İşyeri devri ile ilgili Yargıtay kararları Somut olayda davacıların; S. Doğal Gaz Kompresör İstasyonu projesinde değişik unvanlarla (kaynakçı, elektrikçi, teknisyen, borucu, yardımcı eleman gibi pozisyonlarda ) çalıştıkları. Haziran 2007 tarihine kadar ücretleri asgari ücret seviyesinde iken anılan tarihte ücretlerini yüksek, bazı işçiler için on, on iki kat fazla olarak kayıtlarda gösterildiği anlaşılmaktadır. Davacı tanığı olarak...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

İbraname ile ilgili Yargıtay kararları

İbraname ile ilgili Yargıtay kararları Somut olayda ibranamede kıdem ve ihbar tazminatı isim olarak zikredilmiş ancak rakam olarak belirtilmemiştir. Öte yandan davacının kendi isteği ile işten ayrıldığının yazılı olmasına rağmen kıdem ve ihbar tazminatına yer verilmesi, bir yandan fazla mesai yapmayıp hafta tatilleri ile bayram ve genel tatillerde çalışmadığı belirtilirken bir yandan yapılan çalışmaların karşılığının...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

İş mahkemelerince verilen kararların temyizi hakkında bilinmesi gerekenler

İş mahkemelerince verilen kararların temyizi hakkında bilinmesi gerekenler 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5.maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

İşçilik alacağı talepli davalarda vekalet ücreti

İşçilik alacağı talepli davalarda vekalet ücreti Vekalet ücreti, yargılama giderlerinden olup hakim tarafından resen gözetilmelidir. Bu husus, hakimin takdirine bağlı değildir. Hangi hallerde ve ne oranda vekalet ücreti verileceği ve vekalet ücretinin kime ait olacağı Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmiştir. Vekalet ücreti yargılama giderlerinden olmakla görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilen hallerde, yargılama...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

Yemek yardımı – Yargıtay kararları

Yemek yardımı – Yargıtay kararları …Davalı işveren tarafından dosya içerisine ibraz edilen. Satış Temsilcisi Taahhütleri başlıklı belgelerin incelenmesinde, her çalışma yılı için davacı işçinin aylık ücreti, yemek bedeli vc prim koşullarının tarafların karşılıklı imzaları ile belirlediği görülmektedir. Her ne kadar 2009 yılında davacıya aylık 205,00 TL yemek ücreti ödenmekte ise de, 2010 yılı için davacının...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

Ücretin ödenmemesi nedeniyle haklı fesih – Yargıtay kararları

Ücretin ödenmemesi nedeniyle haklı fesih – Yargıtay kararları …Ücretin ne zaman ödeneceği 4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesinde belirtilmiş, gecikmenin yaptırımı da 34. maddede hüküm altına alınmıştır. Aksine sözleşme yoksa ücret hak edilen ayı takiben aybaşı itibarı ile ödenmek zorundadır. Ücretin zamanında ödenmemesi işçiye iş akdini fesih peşin hakkı vermektedir. İşçi dilerse iş akdini derhal...
Read More
1 2 3 11
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat