İdari Yargılama Usulü Kanununda Görev Ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Ve Usul Hükümlerine Uyulmamış Olmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği

Dinlenme Ve Bakımevi Müdürlüğünde Hemşire Olarak Görev Yapan Davacı

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!