70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Katılım Nafakasının Artırılması Talebine Cevap Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …./… E.

CEVAP VEREN

(DAVALI)                                                  :…

ADRESİ                                                     :…

DİĞER TARAF

(DAVACI)                                                  :…

ADRESİ                                                     : …

KONUSU                          : Davacının tarihli dilekçesine cevap­

 

larımla birlikte, davanın reddi talebimden ibarettir.

İZAHI                                     : 1) Davacının iddiaları esaslı dayanaktan yoksundur. Çünkü, evvelce takdir edilen İştirak Nafakası esasen bi hayli yüksektir.

2) Kaldı ki davacı, çocuklarımız için ödediğim toplam………………. — iştirak nafakasını kendi gezmeleri için harcamaktadır.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 182 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Şahit beyanları ve sair Kanunİ deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı iştirak nafakasının artırılmasına lüzum olmadığından; Davanın reddine, yargılama masraflarının da davacı tarafa yükletilmesine kara verilmesini saygılarımla dilerim.

Cevap Veren
Davalı

(Ad, soyad, imza)

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!