70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Bir Kişi İçin Haciz İşlemi Başlatmak İçin Dilekçe – Av. İlayda İrem POLAT

TC.

………’ NE

İCRA DOSYA NO    : …………………..
ALACAKLI              : 
………………………
VEKİLİ                       : ………………………………

BORÇLU                  : …………………………….
BORÇLU ADRESİ :……………………………………..

 

KONU                                    : Haciz Talebi

 Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile haczedilecek taşınır malların muhafaza altına alınmasına karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim..

Alacaklı Vekili

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!