……… ……… ………   NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA   DAVACI (ALACAKLI)         : ……… (TC.KİMLİK NO: ………) ……… VEKİLİ                                    : ……… ……… V.D. ……… ……… ……… DAVALI (BORÇLU)             : ……… ……… KONU                                     : İtirazın iptali ile takibin devamına ve borçlunun icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi istemidir. OLAYLAR                 …

……… ……… ………     NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA DAVACI                     : VEKİLİ                        : DAVALI                     : DAVA KONUSU      : DAVA DEĞERİ        :  …………………………-TL OLAYLAR                  : 1- Müvekkilimin davalıya herhangi bir borcu olmadığı halde, süresi içinde takibe itiraz etmemiş olması yüzünden davalının hakkında başlattığı takip…

……… ……… ………     ………’ NE   İCRA DOSYA NO                 : ……… İTİRAZ EDEN (ALACAKLI) : ……… VEKİLİ                                    : ……… BORÇLU                               : ……… İSTİHKAK İDDİA EDEN      : [ÜÇÜNCÜ KİŞİ] KONU                                     : İstihkak İddiasına İtiraz OLAYLAR                              : Yukarıda numarası verilen icra dosyası gereği [HACİZ TARİHİ]…

    İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE     İCRA DOSYA NO                 : İSTİHKAK İDDİA EDEN ALACAKLI                            : [ALACAKLI] BORÇLU                               : [BORÇLU] KONU                                     : İstihkak İddiası OLAYLAR                              : Yukarıda numarası verilen icra dosyası gereği [HACİZ TARİHİ] tarihinde Müdürlüğünüzce gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında tarafıma ait taşınabilir bilgisayar (notebook)…

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!